PROҪEDURA MJEKËSORE

Proçedura Mjekësore Bashkëkohore në QDM

Kardiokirurgji

Ekipi mjekësor dhe mjekët e specifikuar të QDM ndihmojnë njerëzit të jetojnë një jetë sa më të shëndetshme dhe më aktive, duke iu mësuar ushtrime dhe sjellje te shëndetshme të cilat ndihmojnë në shtimin e cilësisë së jetës së tyre.

 • CABG (devijim i arteries koronare me tramjant)
 • Ndërhyrje në valvulat e sëmundjeve të zemrës (riparim & zëvendësim)
  I ngjashëm me mitrën
  Aortes
  Trikuspid
  Pulmonar
 • Zëvendësm dhe riparim
  i sëmundjeve të Aortës/ aortës radikale & aortës hark
 • Zëvendesim i aortës radikale për ruajtjen e valvulës
 • Pajisje ndihmëse ventrikulare e majtë (LVAD)
 • Ndërhyrje zëvendësimi për sëmundjet e zemrës që në  lindje
 • Proçedura labirinth
 • Prerje e shtojcës atrium i majtë
 • Endarterektomi pulmonare

Kardiologjia Intervente

Përmban proçedura të veçanta të cilat bazohen në  praktika ndërkombëtare, rregulla dhe udhëzime, shërbime dhe kujdesje e specifikuar.

 • Angiogram, kateterizim të zemrës së majtë
 • kateterizim të zemrës se djathtë
 • Angioplasti (PCLs)
 • Primar (PCI)
 • Atherectomi rrotullimi
 • Endostefanio
 • Ekokardiogram (IVUS)
 • FFR/IFR
 • Biopsi infrakti
 • Aponeuroz i veshkave
 • Kardiopati Strukturore:
  Ngulitje e valvulës aortës perkutaneous (TAVI)
  Klip mitrale
  Pajisje për mbylljen e shtojcës atriale
  Mbyllje PDA
  Rrjedhje Paravalvidiki
  Ngushtim i aortës
  Pajisje për pengesë (të meta atriale dhe ventrikulare)
  Terapi me kateter të valvulës pneumonale (TPV)

Elektrofiziologjia

 • Ngulitje e stimuluesit kardiak:
  VVIR, DDDR, VDD
  Stimulues kardiak biventricular
  Implantues kardiake defibrilator (ICD) (duke përmbledhur biventricular ICD)
 • Studim i elektrofiziologjisë
 • Heqje/prerje (AvnRT, VT)
 • Trajtimi ablacioni atrial Dridhje (krioterapi)
 • Ngulitja Holter

 

Natyra e përberë dhe e specifikuar e përpunimeve ortopedike që zhvillohen prej QDM, reflekton ofrimin e gamës totale të shërbimeve tona. Ҫdo pacient ka avantazhin e perkujdesit prej  një ekipi mjekësor të specifikuar,  i cili, ofron ndihmë dhe mbështetje pavarësisht nga rrethanat përkatëse.

 • Artroplastik e ijes dhe gjurit
 • Minimum artoplastik i ijes (AMIS)
 • Minimum artoplastik i gjurit (Signature)
 • Osteotomi në çrregullime aksiale
 • Zëvendësim kërc riparimin e kyçeve,  ngulitje e qelizave autologe (ACI) në një stad (Cellcotec)
 • Terapi biologjike (PRPs, membrana)
 • Kirurgji e shtyllës kurrizore (microdiscectomi, dekompresion me dhe pa instrumente bashkimi, kifoplastik, proçura për përballimin e dhimbjes)
 • Rindëtim i lidhjes (ACL, PCL, MPFL, MCL, LCL, etj.
 • Sinovektomi artroskopike
 • Frakturat – oteosintes të pa lidhur
 • Kirurgjia e dorës
 • Kirurgjia e këmbës
 • Rehabilitim i plotë postoperative

Tipe ndërhyrjesh ku merr pjesë edukuesi, si dhe mostra me figura dhe video me përshkrim të hollësishëm për secilin.

 

Kirurgji e përgjithshme
Sipas rregullit te përgjithshëm, ndërhyrjet kirurgjikale përbëjnë shembull hernias dhe sëmundjeve në tëmth

 

Kirurgji laparaskopike
Është kategoria që shfaq interes të madh dhe përmbledh procedura sic jane kolekistektomi, kolangiografi- eksplorim kanal biliare- apendektomi- perballim i pakalimit te ileumit obstruktiv, gastrektomi, kolektomi, operacioneve antipalindromike  per refluks gastroezofageal, kirurgji dhjami.

 

Dhjamëri patologjike
Gjithashtu, një kategori më vete është kirurgjia laparoskopike e dhjamerisë tek e cila përfshihen si më poshtë: lidhëse rregulluese e stomakut (banding), gastrektomi gjatësore (menga e stomakut) dhe anashkalimi stomakut

Kirurgjia onkologjike
Të tilla ndërhyrje munden në mënyrë indikative të referohen në ezofag, në stomak, në zorrën e hollë, në zorrën e trashë si dhe në lekurë.

Kirurgji e zorrës së trashë  dhe rektumit
Ndërhyrjet në ketë kategori janë hemoroidet me metoden  THD, hemorrhoidektomi LOGO si dhe kolectomi

Kirurgji endokrine

Në ndërhyrjet  e  gjendrave endokrine munden të referohen thiroidektomi, parathiroidectomi, adrenalektomi

Kirurgji e  pankreasit dhe mëlçisë

Kirurgji e hernias

Kirurgji e gjirit
Në ndërhyrjet e gjirit i referohemi mastektomisë, autopsi, bio-indikator nyjeve limfatike  dhe  shërim i njëkohshëm plastik.

Specifikimi i lartë ekipi ynë ndërdisiplinor, arrin rezultate të jashtëzakonshme në rindërtimin e fytyrës dhe trupit, duke përmirësuar simetrinë dhe analogjinë.

KIRURGJI ESTETIKE

 • Facelift mini facelift (lifting fytyre)
 • Qepalla (Kirurgji Qepalle)
 • Rinoplastik
 • Otoplastik
 • Trampjant dhjami liposuzion
 • Shtim i gjirit
 • Zvogëlim i gjirit
 • Mastopesi
 • GInekomasti
 • Thithe të përmbysura
 • Abdominoplastik
 • Liposuktion
 • Vrakionoplastik
 • Lifting kofshë – vithe
 • Kirurgji e organeve gjenetike

KIRURGJI KORRIGJUESE

 • Korrigjim i Gjirit
 • Linfedema
 • Paralizë fytyre
 • Tumor i Lëkurës dhe Indeve të Buta.

TERAPI PA NDËRHYRJE

 • Botox
 • Llak pluhur
 • Mezoterapia
 • Leizer
 • Lift me fije (Thread lift)

 

 

Proçedura të Reja Mjekësore

Obesity

Dietary Modification Customized diets to meet your needs Low calorie diets (LCDs) are individually planned to include 500 to 1,000 calories a day less than you burn. Very low calorie diets (VLCDs) typically limit intake to only 400 to 800 calories a day and feature high-protein, low-fat liquids.

more...

Short scar face lift – MACS lift

MACS-Facelift (Minimal Access Cranial Suspension) is a procedure that leaves you looking fresher and youthful. People may not notice that you have had surgery, just that you look refreshed. The MACS-Lift helps to remove excessive jowling around the chin, deep creases that appear between your nose and mouth, and restores the outline of the jaw. The MACS-Lift is less invasive than other facelift procedures and leaves a shorter scar. This type of facelift will lift and hold up sagging tissues in the neck, cheeks, chin, or near the nose with suspension sutures in the deeper tissues. This operation is done on an outpatient basis while you are under local anesthesia.

more...

Abdominal Etching

Abdominal etching, also known as six pack liposculpture, is an effective procedure to define abdominal muscles, sculpting the appearance of a six pack contour in the abdominal area. Many men and women devote a large portion of their exercise routine to building abdominal muscles that give a toned and fit appearance. However, even with exercise, not everybody can achieve that athletic six-pack definition. Due to body type and genetics, some people find it difficult to increase the definition of abdominal muscles even with strenuous abdominal exercises.

more...

Angioplasty

Coronary disease, in other words the stenosis (the narrowing or blockage) created in the heart’s arteries (which are called coronary arteries), is the most common heart disease in the Western world and in Greece. The main factors contributing to the huge increase in coronary disease cases in our days are, in order of priority, smoking, high cholesterol levels, high blood pressure and high blood sugar levels.

more...

Pacemaker

The heart is a pump that contracts and relaxes without stop 60 to 100 times a minute, sending blood with oxygen and various other nutrients to all the organs in the body. In order to function normally it needs an electrical impulse that is generated before each contraction (60 to 100 times a minute). This impulse is generated at a specific point in the heart (the sinus node) and is transmitted to its different parts via a specialized electrical circuit that serves and reaches all these parts.

more...