KOMUNIKIM

QDM – Rrjet Mjekësor Eurythmia
Egnatia 95, 54635 Selanik, GREQI
Telefon: +30 2310 86 46 71
Celular: +30 6949 125 806